Paula W.jpg

Paula Warfvinge

Jag är beteendevetare och diplomerad Kognitiv beteendeterapeut och har lång erfarenhet av att stötta och coacha människor. Jag erbjuder samtalsterapi och stöd till dig som vill få bättre balans i livet med inriktning Kognitiv beteendeterapi (KBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKBT).

Jag har erfarenhet av att arbeta med personer med bl.a. nedstämdhet/depression, stress/utmattning, ångest, prestationsångest, låg självkänsla, osund självkritik och ätstörningsproblematik.

Beroende på vad du söker samtal för försöker vi tillsammans sänka dina prestationskrav, din stress- och ångestnivå, hitta bättre rutiner i din vardag, lära dig att bättre anpassa dig till förändningar i livet både med dig själv och med din omgivning, arbeta med dina negativa tankar, minska din oro och rädsla. Allt för att få dig att trivas med dig själv och din omvärld.

Kontakta mig: paula@samtalshjalpen.se

Läs mer här: www.samtalshjalpen.se